Контакт +381 64 1322 304 or Email ул. Лава Толстоја 58/12, Панчево

CAPITAL CORP. SYDNEY

73 Ocean Street, New South Wales 2000, SYDNEY

Contact Person: Callum S Ansell
E: callum.aus@capital.com
P: (02) 8252 5319

WILD KEY CAPITAL

22 Guild Street, NW8 2UP,
LONDON

Contact Person: Matilda O Dunn
E: matilda.uk@capital.com
P: 070 8652 7276

LECHMERE CAPITAL

Genslerstraße 9, Berlin Schöneberg 10829, BERLIN

Contact Person: Thorsten S Kohl
E: thorsten.bl@capital.com
P: 030 62 91 92

Контакт +381 64 1322 304 or Email ул. Лава Толстоја 58/12, Панчево

СИНДИКАТ ДЕШАВАЊА

ЗАХТЕВ ЗА ИЗМЕНЕ ПРАВИЛНИКА О ПЛАТАМА И НАКНАДИ ТРОШКОВА

Поново смо се обратили надлежнима у МО и ВС са захтевима и предлозима за измене Правилника о платама професионалних припадника и Правилника о накнади путних и других трошкова и других примања у Војсци Србије, као и за повећање бода за…

Read more

САМО ЗА ЧЛАНОВЕ СИНДИКАТА ВОЈСКЕ СРБИЈЕ ПОВОЉНИ ПАКЕТ МТС МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ

За своје чланове смо обезбедили повољне пакете мобилне телефоније у сарадњи са МТС Телеком Србије. Сви пакети имају могућност ограничавања појединих услуга или додавања потребних услуга. Промена пакета је могућа у сваком тренутку без обзира да ли се цена повећава…

Read more

ИСПЛАТА СОЛИДАРНИХ ПОМОЋИ

21.04.2023. године извршена је исплата солидарних помоћи од стране синдиката за своје чланове према достављеним захтевима за месец април. Синдикат Војске Србије је својим статутом предвидео и одлукама Главног одбора одобрио исплате солидарних помоћи и то: Честитка за рођење детета…

Read more

НАЈПОВОЉНИЈИ ПАКЕТИ УЗ МТС ЗА ЧЛАНОВЕ СИНДИКАТА

За чланове Синдиката Војске Србије и чланове њихових породица са МТС Телеком Србија потписан је Анекс уговора са још повољнијим условима коришћења пакета мобилне телефоније.  Плаћање рачуна и куповина телефона преко административне забране на 24 месечне рате. ЗАЈЕДНО МОЖЕМО СВЕ!!!

Read more

ЗАКОН О ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ И ЗДРАВСТВЕНОМ ОСИГУРАЊУ ВОЈНИХ ОСИГУРАНИКА

НАЦРТ ЗАКОН О ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ И ЗДРАВСТВЕНОМ ОСИГУРАЊУ ВОЈНИХ ОСИГУРАНИКА   Део први  УВОДНЕ ОДРЕДБЕ   Предмет Члан 1. Овим законом уређује се здравствена заштита војних осигураника и других корисника права, организација система војног здравства у Министарству одбране и Војсци…

Read more

ПРОФЕСИОНАЛНИ ВОЈНИК И ПЕНЗИЈА

О решавању статуса војника који раде на одређено време по основу уговора о раду се доста полемисало, тражило се наједакватније решење, које би било прихватљиво за све стране. Министарство је нудило делимична решења кроз измену нормативних аката, омогућавајући попуну упражњених…

Read more

НОВОГОДИШЊИ ПАКЕТИЋИ ЗА ДЕЦУ ЧЛАНОВА

На жалост ове године збоg епидемиолошких мера неће бити организоване поделе новогодишњих пакетића за децу чланова синдиката нити представа за најмлађе. Подела ће се извршити од 20.децембра у касарнама и установама преко представника синдикалних група у истима, према динамици достављања.…

Read more

ШТА НАМ НУДИ НАЦРТ ЗАКОНА О ВОЈСЦИ

Радна група Министарства одбране припремила је радни нацрт новог Закона о Војсци Србије, у складу са усвојеним документима, Стратегији одбране и  Стратегији националне безбедности. У склопу припрема Закона, позвани су и релевантни синдикати који делују у Министраству одбране и Војсци…

Read more

НАКНАДА ТРОШКОВА ПРЕВОЗА…са рачуном или без њега?

Након завршетка рада Одсека за интерне ревизије у МО, и дате препоруке, која је недоречена, у појединим јединицама приступило се провођењу препоруке о достављању рачуна којим би се правдала накнада за долазак и одлазак са рада запосленог, кроз достављање дневне…

Read more