О НАМА
СИНДИКАТ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ - ЗАЈЕДНО МОЖЕМО СВЕ

Синдикат Војске Србије регистрован је 10.05.2013.године након одржане оснивачке скупштине где су се окупили оснивачи првог синдиката у историји Војске Србије како би покренули нов Синдикат како би кроз другачији приступ, кроз аргументовани дијалог са послодавцем, покренули и побољшали заштиту права појединаца – чланова Синдиката Војске Србије, а такође променили и комплетну атмосферу у односима Министраства и синдиката у МО и ВС. Сматрамо да се све може решити дијалогом, аргументима и давањем предлога који су одрживи, у односу на досадашњу праксу подношења тужби, и кривичних пријава, апострофирања и прављења проблема и тамо где их нема, или где су настали погрешном применом прописа у једној мањој средини (јединици).
Синдикат је до сада учествовао на свим расправам у вези измена Закона о Војсци Србије и једини је синдикат чији су амандмани у изворном облику како су и предложени имплементирани у садашњи Закон о Војсци Србије. Нисмо никада упозоравали на проблем да би нсе знало да знамо за проблем уколико нисмо имали конкретан модел за решење проблема. Са том праксом наставићемо и даље

ШТА ПРЕДСТАВЉА СИНДИКАТ

СИНДИКАТ је организација запослених основана са циљем да преговара са послодавцем и избори бољи статус и заштиту права запослених, односно да унапреди животни стандард радника (синдикат је уједно и правно лице). Другим речима синдикат је самосталнадемократска (принцип један члан-један глас), и независна организација запослених у коју се они добровољно удружују ради заступања, представљања, унапређења и заштите својих професионалних, радних, економских, културних и других појединачних и колективних интереса.

Синдикат у смислу добровољног удруживања (учлањења) представља организацију у којој већи број чланова заједнички делује да би се остварио одређени циљ или интерес како појединца тако и читаве организације, а и свих запослених. Без организације и заједничког деловања изоловани појединац не може да оствари своје циљеве и интересе, као ни да задовољи личне потребе.

boja-zastave-i-logo-014

 

 

 

899709_dan-vojske-srbije-defile-zrenjanin_usko