Чланство у синдикату је добровољно, а сва права и обавезе почињу од дана потписивања приступнице синдикату.

Чланови синдиката имају право на :

  • правне савете, правну заштиту и помоћ,;
  • поклон честитке за рођење детета;
  • поклон за 8.март за чланице синдиката
  • поклон за полазак у први разред основне школе
  • поклон за одлазак у пензију
  • олакшице при куповини код партнера синдиката; повољне пакете мобилне оператора МТС;
  • доделу бескматних позајмица;
  • осигурање од последица несрећног случаја, хируршких интервенција и настанка тежих болести;
  • новчану помоћ у случају тежих болести
  • исплату солидарних помоћи у случају смрти;

Сваки члан има право да изнесе проблеме и предлоге за унапређење социјалног, радног, правног и финансијског положаја свих запослених, и да бира своје представнике

Чланство у синдикату и сва права и обавезе престају од дана потписивања иступнице или одлуке о престанку чланства у синдикату.

УЧЛАНИ СЕ И ПОСТАНИ ДЕО ЗАЈЕДНИЦЕ.

ЗАЈЕДНО МОЖЕМО СВЕ ! ! !

Приступница / иступница